Kaders en datums

De kaders waarbinnen het Alkmaars Preventieakkoord ontwikkeld werd

 Bij de totstandkoming van het Alkmaars Preventieakkoord werd rekening gehouden met de kaders die worden gesteld door

 Voorwaarden gesteld door de VNG

Het spreekt voor zich dat de preventieformateur zich  heeft conformeerd aan de voorwaarden zoals gesteld door Vereniging Nederlandse Gemeenten. Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget voor een lokaal preventieakkoord golden de volgende voorwaarden:

  1. Het akkoord gaat over meer dan één thema uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd worden;
  2. Het akkoord wordt getekend door partijen die een gezamenlijke ambitie hebben om zich in te zetten op een gezonde samenleving;
  3. In het akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd tussen publieke en private partijen (bijvoorbeeld supermarkten, cafés en bedrijven);
  4. Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;
  5. Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken;
  6. Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand;
  7. Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar een gezonde samenleving.

Deze zeven voorwaarden en de uiterste datums waarop tussentijds door de preventieformateur aan de VNG verzoeken tot goedkeuring van plannen dienden te worden ingediend, hebben mede het kader gevormd waarbinnen de werkzaamheden van de preventieformateur gestalte kregen.