Het doel van het Alkmaars Preventieakkoord

De ambities van het Nationaal Preventieakkoord zijn geïntegreerd in de Alkmaarse ambities. Het Alkmaars Preventieakkoord sluit derhalve aan bij de ambities van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024.

Wethouder Jakob Wedemeijer:

“Nog steeds zien we in Nederland grote gezondheidsverschillen tussen mensen die meer en minder te besteden hebben. Dat is onaanvaardbaar. In Alkmaar gaan we die gezondheidsverschillen te lijf. Met steun van de gemeente hebben maar liefst 83 Alkmaarse organisaties het afgelopen jaar de krachten gebundeld om meer werk te maken van preventie. Ik wil al die partijen hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage aan mooie, lokale gezondheidsprojecten. We zijn goed op weg maar nog niet klaar. Laten we ook de komende jaren samen de schouders er onder zetten om de leefstijl van Alkmaarders positief te beïnvloeden en gezondheidsachterstanden te verminderen.” 

De Alkmaarse ambities: Gezond, veilig en kansrijk opgroeien

  1. Alkmaarders staan positief in het leven
  2. Alkmaarders eten en drinken gezonder
  3. Alkmaarders bewegen voldoende
  4. Alkmaarders gebruiken minder alcohol en drugs
  5. Alkmaarders roken minder

Het Alkmaars Preventieakkoord wordt vorm gegeven door concrete actiegerichte projecten waarmee de aanzet wordt gegeven tot nieuwe initiatieven of bestaande initiatieven worden versterkt. Deze initiatieven worden in eerste instantie genomen tot en met 2023; daarna , zo is de verwachting, is de kans reëel dat continuering in de jaren daarna plaatsvindt. De actieplannen van de projecten moeten voor een belangrijk deel, namelijk het gedeelte waarvoor uitvoeringssubsidie is verkregen, uitgevoerd worden vóór 31 december 2023. De zelfwerkzaamheid van de organisaties die met een project worden toegelaten tot het lokale preventieakkoord staat centraal; zij zijn de uitvoerders van het project.