Het doel van het Alkmaars Preventieakkoord

De ambities van het Nationaal Preventieakkoord zijn geïntegreerd in de Alkmaarse ambities. Het Alkmaars Preventieakkoord sluit derhalve aan bij de ambities van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024.

Het Alkmaars Preventieakkoord wordt vorm gegeven door concrete actiegerichte projecten waarmee de aanzet wordt gegeven tot nieuwe initiatieven of bestaande initiatieven worden versterkt. Deze initiatieven worden in eerste instantie genomen tot en met 2023; daarna , zo is de verwachting, is de kans reëel dat continuering in de jaren daarna plaatsvindt. De actieplannen van de projecten moeten voor een belangrijk deel, namelijk het gedeelte waarvoor uitvoeringssubsidie is verkregen, uitgevoerd worden vóór 31 december 2023. De zelfwerkzaamheid van de organisaties die met een project worden toegelaten tot het lokale preventieakkoord staat centraal; zij zijn de uitvoerders van het project.