Het doel van het Alkmaars Preventieakkoord

De ambities van het Nationaal Preventieakkoord zijn geïntegreerd in de Alkmaarse ambities. Het Alkmaars Preventieakkoord zal derhalve aansluiten bij de ambities van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024.

  1. Gezond, veilig en kansrijk opgroeien
  2. Alkmaarders staan positief in het leven
  3. Alkmaarders eten en drinken gezonder
  4. Alkmaarders bewegen voldoende
  5. Alkmaarders gebruiken minder alcohol en drugs
  6. Alkmaarders roken minder

Het uiteindelijke doel is om te komen tot concrete actiegerichte projecten waarmee de aanzet wordt gegeven tot nieuwe initiatieven of bestaande initiatieven te versterken. Deze initiatieven worden in eerste instantie genomen tot en met 2023; daarna moet de kans reëel zijn dat verdere continuering in de jaren daarna plaatsvindt. De actieplannen moeten voor een belangrijk deel, namelijk het gedeelte waarvoor uitvoeringssubsidie is verkregen, uitgevoerd worden vóór 31 december 2023. De zelfwerkzaamheid van de organisaties die met een project worden toegelaten tot het lokale preventieakkoord staat centraal; zij zijn de uitvoerders van het project.

****************

Wethouder Elly Konijn-Vermaas stelt:

“Gezond zijn en gezond blijven, willen we allemaal. 
Jong en oud. Maar gezond zijn én blijven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt voortdurende aandacht.
De komende periode wordt daarom een Alkmaars Preventieakkoord tot stand gebracht.
Inwoners en organisaties worden gevraagd om met ideeën te komen waarmee we de ambities kunnen realiseren.”