Activiteiten

Kernteam Alkmaars Preventieakkoord aan het werk

Het kernteam zorgt voor ondersteuning van de preventieformateur én het kernteam heeft de belangrijke taak om alle tot de sluitingsdatum (1 oktober) ingestuurde projectplannen te beoordelen op geschiktheid. Die beoordeling gebeurt vooral aan de hand van 12 criteria die te vinden zijn op de pagina ‘Indienen’ van www.alkmaarspreventieakkoord.nl. Gelukkig hebben de leden van het kernteam samen een ruime expertise op het gebied van gezondheid; het team bestaat uit 10 betrokken Alkmaarders van 10 verschillende organisaties.

Er zijn 24 projectvoorstellen ingezonden.

Aan de ontvangen projecten is vaak door meerdere organisaties maanden (samen)gewerkt. Het zijn projecten gericht op sterk uiteenlopende doelgroepen en gericht op een variëteit aan gezondheids-preventiedoelen.

De projecten hebben onder andere betrekking op:

 • Leefstijl – alcoholgebruik, roken en overgewicht
 • Kinderarmoede
 • Gezonde voedselaanbieders rondom scholen
 • Werkgevers die zorgen dat werknemers meer bewegen
 • Jongeren met psychosociale problemen
 • Kinderen gezond leren koken
 • Komen tot een groene, gezonde leefomgeving
 • Terugdringen roken
 • Creëren ontmoetingspunt voor wijkbewoners
 • Wijkbewoners laagdrempelig meer laten bewegen
 • Sportvoorziening voor pubers (urbansports)
 • Valpreventie 60-plussers
 • Jongvolwassenen helpen bij veilig gebruik social media
 • Gespreksgroepen in wijkcentra rond de thema’s van het Alkmaars Preventieakkoord

De verwachting is dat de projectindieners rond 22 oktober ingelicht kunnen worden of hun project wel of niet kan worden toegelaten tot het Alkmaars Preventieakkoord.

In november zal de derde versie van ons lokale preventieakkoord verschijnen. Daarin zullen naast de 11 reeds in mei toegelaten projecten ook de in oktober toegelaten projecten worden opgenomen. 

Na alle inspiratiesessies, dat zijn er maar liefst 11 geweest, en het uitwerken van tal van projectplannen is nu tijd aan gebroken om de projecten uit te voeren.