Activiteiten

De eerste stap naar succes: de inspiratiesessie!

Op de volgende dagen en tijden is het mogelijk om deel te nemen aan een onlinebijeenkomst. Tijdens deze inspiratiesessie ontdek je wat het Alkmaars Preventieakkoord inhoudt en welk voordeel dit voor jouw organisatie biedt. In principe duurt de inspiratiesessie 90 minuten.

  • Optie 1 – woensdag    30 juni             19.30 – 21.00
  • Optie 2 – donderdag   1 juli                11.00 – 12.30
  • Optie 3 – maandag     30 augustus    19.30 – 21.00
  • Optie 4 – dinsdag        31 augustus    16.00 – 17.30

De inspiratiesessie heeft als doel organisaties in beweging te krijgen, samen te brengen en te verbinden aan doelstellingen van het Nationaal Preventieakkoord en de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024. De inspiratiesessie staat onder leiding van preventieformateur Ted van der Bruggen. 

De zeven online kick-off bijeenkomsten in maart en april hebben laten zien dat dit de eerste stap is om actief deel te nemen aan het Alkmaars Preventieakkoord.

Na deze inspiratiesessie:

  • weet je wat het Alkmaars Preventieakkoord inhoudt;
  • is het duidelijk waar kansen liggen voor jouw organisatie;
  • zijn er wellicht contacten gelegd met samenwerkingspartners;
  • ken je de criteria om voor uitvoeringssubsidie in aanmerking te komen en….
  • kan je een goed projectvoorstel opstellen!

Tot 1 oktober kunnen projectvoorstellen worden ingediend; deze projecten worden met ondersteuning van de stimuleringssubsidie uitgevoerd in 2022 en/of 2023. Dit leidt tot een uitbreiding van het Alkmaars Preventieakkoord; je vindt het huidige lokale preventieakkoord op de pagina ‘Publicaties’.

Het Alkmaars Preventieakkoord is een actiegericht en concreet preventieakkoord. Hierbij worden afspraken gemaakt over speerpunten, taken, verdeling van budgetten, eigen bijdragen van deelnemende partijen en afspraken over de monitoring van projecten.

Na aanmelding krijg je uiterlijk twee dagen van tevoren meer informatie en een link naar de inspiratiesessie toegestuurd. 

Aanmeldformulier