Het Alkmaars Preventieakkoord in ontwikkeling

Het Alkmaars Preventieakkoord heeft als doel om het Nationaal Preventieakkoord te vertalen naar de lokale situatie van Alkmaar. De aandacht ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Het doel dat wordt ingegeven door de ‘Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024’ is in feite de leefstijl van de inwoners positief te beïnvloeden en het verminderen van gezondheidsachterstanden. Vanwege de gezondheidsachterstanden wordt de focus primair gericht op inwoners en wijken met een lagere sociaaleconomische status. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de pagina ‘Doel’ richt wethouder Jakob Wedemeijer zich tot u. 

Samen in beweging voor een gezonde samenleving

Het lokale preventieakkoord brengt de beweging om samen de schouders te zetten onder het werken aan een gezonde samenleving op gang en versterkt deze. Met het uitvoeringsbudget voor 2021 tot en met 2023 geeft Alkmaar een extra impuls aan het streven om te komen tot een gezonde samenleving. 

Het Alkmaars Preventieakkoord is dynamisch tot stand gebracht. Dit wil zeggen dat het akkoord procesmatig tot stand is gekomen. De eerste versie zag in juni 2021 het licht. De laatste versie in het najaar van 2022. Er zijn tussentijdse rapportages verschenen zodat de voortgang, tot stand gekomen samenwerkingen én de besteding van budgetten voortdurend transparant zijn geweest. Zie de pagina ‘Publicaties’. 

Alkmaars Preventieakkoord

Ook ons Alkmaars Preventieakkoord begint met een eerste stap…..
Bekijk het inspirerend filmpje!