Het Alkmaars Preventieakkoord in ontwikkeling

Het Alkmaars Preventieakkoord heeft als doel om het Nationaal Preventieakkoord te vertalen naar de lokale situatie van Alkmaar. De aandacht ligt op het terugdringen van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Het doel dat wordt ingegeven door de ‘Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024’ is in feite de leefstijl van de inwoners positief te beïnvloeden en het verminderen van gezondheidsachterstanden. Vanwege de gezondheidsachterstanden wordt de focus primair gericht op inwoners en wijken met een lagere sociaaleconomische status. 
De laatst verschenen versie van het Alkmaars Preventieakkoord, de versie 1.3 (november 2021), is te downloaden via de pagina ‘Publicaties’. 

Samen in beweging voor een gezonde samenleving

Het lokale preventieakkoord zal de beweging om samen de schouders te zetten onder het werken aan een gezonde samenleving op gang brengen en versterken. Met het uitvoeringsbudget voor 2021 tot en met 2023 wil Alkmaar een extra impuls geven aan het streven om te komen tot een gezonde samenleving. 

Het Alkmaars Preventieakkoord zal dynamisch tot stand worden gebracht. Dit wil zeggen dat het akkoord procesmatig tot stand komt. De eerste versie zag in juni 2021 het licht. De laatste versie in het najaar van 2022. Er zullen tussentijdse rapportages verschijnen zodat de voortgang, tot stand gekomen samenwerkingen én de besteding van budgetten voortdurend transparant zal zijn.

Alkmaars Preventieakkoord

Ook ons Alkmaars Preventieakkoord begint met een eerste stap…..
Bekijk het inspirerend filmpje!